Hej Helena Holmqvist - HR-chef för City Gross

Helena Holmqvist_HR_liggande.jpg

Att ha arbetsförhållanden som möjliggör ett fullt liv för varje medarbetare är det allra viktigaste, berättar Helena Holmqvist. Rimliga villkor, goda arbetsförhållanden och ett gott ledarskap, är några av hennes hjärtefrågor.


City Gross HR-avdelning arbetar för den viktigaste resursen vi har, nämligen våra medarbetare. Rekrytering, kompetensutveckling, ledarskap, löneutveckling och likabehandling är viktiga frågor. Helena berättar att en kartläggning av den organisatoriska samt psykosociala arbetsmiljön har gjorts i alla City Gross-butiker under året. Resultaten har sedan följts upp i respektive butik samt på huvudkontoret.

– Det är viktigt att vi skapar möjligheter för våra medarbetare att ha ett fullt liv. Det ska finnas energi över till tiden utanför arbetet. För våra medarbetare med oregelbundna arbetstider är det särskilt viktigt att kunna påverka hur man jobbar, säger hon.

Hon berättar att en vanlig ledaruppgift är att säkra en rimlig arbetsbelastning. Därför görs löpande kartläggningar inom verksamheten över hur medarbetarna upplever ledarskapet.

– Vi har infört pulsundersökningar där korta frågor går ut individuellt. Från och med hösten 2020 mäter vi engagemang hos medarbetaren enskilt och ledarskap för respektive butik två gånger i månaden, säger hon.

Helena menar att alla ska känna sig motiverade att prestera och bidra utifrån sin egen kompetens, erfarenhet och idéer. Detta är också Bergendahls Foods ledarskapsfilosofi. Med engagerade medarbetare och skickliga ledare, ökar möjligheten för nöjda kunder.

– Vi har även sett över den interna informationstillgången under året för att varje medarbetare ska förstå sin del i kedjan. Vi har uppdaterat våra chefs- och medarbetarportaler, det har gjort att vi nu når våra medarbetare ännu bättre. Det tror jag har en betydelse och samlar ledarskapet på ett bra sätt, avslutar hon.

Lediga jobb

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor