Att ställa om under en pandemi

Frida Hessung_svartvit_liggande.jpg

I syfte att minska smittspridningen har många av våra medarbetare på fått förändrade arbetsförhållanden. På till exempel vårt huvudkontor är det många som helt- eller delvis arbetar hemifrån under pandemin. I slutet av augusti gjordes en medarbetarundersökning för att ge anställda chansen att framföra hur de uppfattar förändringarna. Undersökningen visar att de flesta (87%) känner en trygghet med de Corona-riktlinjer som är framtagna.

 

88% har upplevt det positivt att arbeta hemifrån och av de som är negativt inställda till hemarbetet anger de flesta att de saknar den sociala aspekten. Men det framkommer även åsikter om att kommunikationen med kollegorna försämras och att den fysiska arbetsmiljön i hemmet inte är anpassad. Över 80% är dock nöjda med den fysiska arbetsmiljön i hemmet och 98% anser att dialogen med närmaste chefen har fungerat bra även under arbete hemifrån.

- Pandemin har medfört att vi fått ett mer etablerat sätt att jobba hemifrån i de delar av vår organisation där hemarbete fungerar. De digitala kommunikationsverktygen som Teams/video har använts frekvent och fungerat mycket bra. Detta arbetssätt kommer vi säkerligen fortsätta jobba mer frekvent med jämfört med innan pandemin - framförallt för att underlätta för work life balance och där möjlighet ges och att attrahera medarbetare som har långt till kontoret, har barn eller andra parametrar där detta är viktigt, säger Frida Hessung, HR-direktör för Bergendahls Food.

Lediga jobb

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor