Blogg

Att ställa om under en pandemi

hr, corona

I syfte att minska smittspridningen har många av våra medarbetare på fått förändrade arbetsförhållanden. På till exempel vårt huvudkontor är det många som helt- eller delvis arbetar hemifrån under pandemin. I slutet av augusti gjordes en medarbetarundersökning för att ge...

Ökad trygghet för våra medarbetare

corona, logistik, lager

I syfte att minska smittspridningen har många av våra medarbetare fått förändrade arbetsförhållanden. Medarbetare i transport- och lagerverksamhet har fått nya moment och rutiner att förhålla sig till .  Samtidigt har de i perioder fått en ökad arbetsbelastning till följd...

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor