Blogg

Att ställa om under en pandemi

hr, corona

I syfte att minska smittspridningen har många av våra medarbetare på fått förändrade arbetsförhållanden. På till exempel vårt huvudkontor är det många som helt- eller delvis arbetar hemifrån under pandemin. I slutet av augusti gjordes en medarbetarundersökning för att ge...

Ökad trygghet för våra medarbetare

corona, logistik, lager

I syfte att minska smittspridningen har många av våra medarbetare fått förändrade arbetsförhållanden. Medarbetare i transport- och lagerverksamhet har fått nya moment och rutiner att förhålla sig till .  Samtidigt har de i perioder fått en ökad arbetsbelastning till följd...

Tillsammans mot svinnet!

Enligt FN:s utvecklingsprogram (UNDP) slängs så mycket som en tredjedel av all mat som produceras i världen. För att minska belastningen sker ett stort arbete runt om i världen för att halvera matsvinnet i hela livsmedelskedjan till 2030: från produktion,  via tillverkning,...

Hej Helena Holmqvist - HR-chef för City Gross

city gross, medarbetare

Att ha arbetsförhållanden som möjliggör ett fullt liv för varje medarbetare är det allra viktigaste, berättar Helena Holmqvist. Rimliga villkor, goda arbetsförhållanden och ett gott ledarskap, är några av hennes hjärtefrågor. City Gross HR-avdelning arbetar för den viktigaste resursen vi har, nämligen våra medarbetare. Rekrytering,...

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor