Avdelning

HR

Connect

Connect

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb

Vi på HR arbetar till stor del med att ge ett operativt och administrativt stöd i personalfrågor, men har även ett stort fokus på det strategiska, taktiska och utvecklande HR-arbetet.

Hos oss får du arbeta med att skapa de bästa förutsättningarna för våra ledare och medarbetare att göra ett bra jobb!

"Är du driven, nyfiken och gillar mat? Brinner du också för att jobba med organisationer och chefer där ledarskapet konstant utvecklas och skapar förutsättningar för högt engagemang hos medarbetare -  då är Bergendahls Food en plats för dig! Vi har många spännande och roliga utmaningar framöver hos södra Sveriges enda grossist - och detaljhandelsföretag."

Frida Wahlgren, HR-direktör Bergendahls Food

Ledarskap för ett helt liv

Att ha arbetsförhållanden som möjliggör ett fullt liv för varje medarbetare är det allra viktigaste, berättar Helena Holmqvist som är HR-chef för City Gross. Rimliga villkor, goda arbetsförhållanden och ett gott ledarskap, är några av hennes hjärtefrågor.

Vår HR-avdelning arbetar för den viktigaste resursen vi har, nämligen våra medarbetare. Rekrytering, kompetensutveckling, ledarskap, löneutveckling och likabehandling är viktiga frågor. Helena berättar att en kartläggning av den organisatoriska samt psykosociala arbetsmiljön har gjorts i alla City Gross-butiker under året. Resultaten har sedan följts upp i respektive butik samt på huvudkontoret.
– Det är viktigt att vi skapar möjligheter för våra medarbetare att ha ett fullt liv. Det ska finnas energi över till tiden utanför arbetet. För våra medarbetare med oregelbundna arbetstider är det särskilt viktigt att kunna påverka hur man jobbar, säger hon.

Hon berättar att en vanlig ledaruppgift är att säkra en rimlig arbetsbelastning. Därför görs löpande kartläggningar inom verksamheten över hur medarbetarna upplever ledarskapet.

– Vi har infört pulsundersökningar där korta frågor går ut individuellt. Från och med hösten 2020 mäter vi engagemang hos medarbetaren enskilt och ledarskap för respektive butik två gånger i månaden, säger hon.

Helena menar att alla ska känna sig motiverade att prestera och bidra utifrån sin egen kompetens, erfarenhet och idéer. Detta är också Bergendahls Foods ledarskapsfilosofi. Med engagerade medarbetare och skickliga ledare, ökar möjligheten för nöjda kunder.

– Vi har även sett över den interna informationstillgången under året för att varje medarbetare ska förstå sin del i kedjan. Vi har uppdaterat våra chefs- och medarbetarportaler, det har gjort att vi nu når våra medarbetare ännu bättre. Det tror jag har en betydelse och samlar ledarskapet på ett bra sätt, avslutar hon.

En jämlik arbetsplats

Jämlikhet mellan människor bidrar till en hållbar utveckling och rättvisa samhällen.

För oss är det viktigt att våra medarbetare trivs på jobbet och får den utbildning som krävs för att utföra sitt arbete oavsett ålder, funktionsvariation, etnicitet, ursprung eller religion. När det kommer till könsfördelning är våra medarbetare 59 procent kvinnor och 41 procent män.

I vår verksamhet har vi uppmärksammat att färre kvinnor än män söker högre tjänster. På ledande positioner är idag 43 procent kvinnor och 57 procent män. Bland butikschefer är 23 procent kvinnor och 77 procent män. 

Andelen kvinnor ska bli högre. Vårt mål är att fördelningen mellan kvinnliga och manliga butikschefer ska ligga i intervallet mellan 40 och 60 procent senast år 2025. Det vill säga att inget kön ska utgöra mindre än 40 procent eller mer än 60 procent. Att skapa och ge möjlighet till balans mellan arbete och privatliv är en förutsättning för att det ska bli mer jämställt mellan män och kvinnor inom hela organisationen, något vi kommer att fokusera mer på framöver.

Vi arbetar med både personlig och yrkesmässig kompetensutveckling för att våra kvinnliga medarbetare ska ta nästa steg i karriären. Vi motiverar även nyanställda genom att tidigt presentera vilka utvecklingsmöjligheter som finns. Det är också viktigt att vi från ledningsnivå signalerar att detta är en viktig och prioriterad fråga. Vid varje enskild rekrytering på chefsnivå, säkerställer vi kandidater av båda könen så långt det är möjligt.

År 2020 visade en granskning från Dagens Industri att mindre än 20 procent av Sveriges storbolag har en jämställd ledningsgrupp. Av 1 000 tillfrågade företag, var det bara 194 som hade en jämställd ledning, det vill säga att den har en fördelning där 40–60 procent utgörs av kvinnor respektive män.

Vi har under verksamhetsåret gjort en stor förändring av vår egen företagsledning och har nu en fördelning med 40 procent kvinnor och 60 procent män. Ett viktigt delmål i vårt jämställdhetsarbete har därmed nåtts.

Emelia – färskvaruchef på City Gross i Ytterby!

Emelia Andersson har arbetat på City Gross i Ytterby sedan 2012 och började som medarbetare i fisk och deliavdelningen. Sedan dess har hon genomgått utbildningarna Ung Talang, Diplomerat Ledarskap del ett och två. Idag är hon butikens färskvaruchef.

Emelia är 30 år och bosatt i Göteborg. Efter studenten arbetade hon i en fiskbil i fem år och när hon 2012 blev tillfrågad att börja arbeta i City Gross-butiken bredvid, tackade hon ja.

– Jag blev fisk- och deliansvarig, vilket var jättekul. När jag blivit fullärd inom ett område vill jag gärna gå vidare till ett nytt och bli så bra jag bara kan där. Jag tyckte att frukt och grönt var spännande och blev ansvarig för detta i butiken 2016. Åren efteråt utvecklade vi avdelningen rejält och inspirerade andra City Gross-butiker på vägen, säger Emelia.

Ett par år senare nämnde hon målet att bli färskvaruchef under ett medarbetarsamtal. Hon gick då utbildningen Ung Talang och antog sedermera denna roll 2018. Hon berättar att utbildningen gav en bra bild över Bergendahls Food, men också ett nätverk inom organisationen. Därefter har Emelia genomgått båda delarna inom Diplomerat Ledarskap.

– Under Diplomerat Ledarskap fick jag verktyg att förstå vilken typ av ledare jag vill vara, nämligen coachande, stabil och med självgående team. Det är givande att komma till insikt om att varje individ behöver olika saker utifrån sin personlighet. Alla vill inte ha information på samma sätt eller ta diskussioner på samma vis, säger hon.

Emelia tycker att det varit värdefullt att få verktyg för samtalen som hon beskriver som svårare. Än idag tar hon fram underlag från utbildningen om samtalsmetodik och grupputveckling. På frågan om vad hon ser sig göra i framtiden är saken klar.

– Just nu vill jag vara den bästa färskvaruchefen som jag bara kan. Jag har inte lärt mig allt än, men när den dagen kommer vill jag bli butikschef. Just nu älskar jag mitt arbete. Det är alltid någon som håller en om ryggen och samtidigt finns det en stor frihet från min chef som utmanar oss att testa nya idéer. Fantastiskt ledarskap är verkligen a och o!

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor