FÖR FRAMTIDA GENERATIONER

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Här kan du läsa om hur vi som företag bidrar till en mer hållbar värld!

För vår egen och kommande generationer

Bergendahls Food och City Gross ägs av familjen Bergendahl, och har gjort det sedan starten för 100 år sedan. Nu är det tredje och fjärde generation som leder oss med samma anda som då. Att vi bryr oss om vår omvärld och värnar om människorna och naturen runt omkring, för vår egen och framtida generationers skull. 

År 2015 enades FN:s medlemsländer om 17 globala hållbarhetsmål. Just för att kommande generationer ska kunna växa upp i en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld.  

För att nå målen krävs det att vi alla bidrar. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Vi har olika förutsättningar men behöver fokusera på var vi kan göra störst nytta och skillnad.

Som ett av Sveriges största detaljhandelsföretag och familjeföretag är det för oss en självklarhet att tolka och integrera målen i vår långsiktiga strategi. Tillsammans med medarbetare, kunder, leverantörer och andra intressenter bidrar vi på alla sätt vi kan. Läs mer om Agenda 2030 och våra mål här.

Hållbarhetsrapporten 19/20

 

Varje år släpper vi en hållbarhetsrapport, som beskriver hur vi arbetar med miljö, sociala frågor, korruption och mänskliga rättigheter. I den kan du bland annat läsa om hur vi arbetar med att minska svinnet, hållbara transporter, djurhållning och jämlikt medarbetarskap. Se hela rapporten här

Koncernens hållbarhetsarbete

Under 2020 har hållbarhetsarbetet tagits upp på koncernnivå och en övergripande hållbarhetsstrategi som inbegriper alla bolag inom Bergendahls & Son tas nu fram. Ambitionen är att den nya hållbarhetsstrategin för koncernen ska sjösättas under våren 2021.

Här berättar vår kommunikationsdirektör Sara Andersson mer om  hållbarhetsstrategin.

Den komplexa plastfrågan

Plast är idag ett hett ämne i samhällsdebatten. Men hur gick vi från att lovorda framtidens material, till att idag snarare se plast som ett skällsord? Här berättar vår hållbarhetschef, Annica Hansson-Borg varför hon tycker plast är bra men också om vikten av att återvinna den.

En jämlik arbetsplats

Jämlikhet mellan människor bidrar till en hållbar utveckling och rättvisa samhällen. För oss är det viktigt att våra medarbetare trivs på jobbet och får den utbildning som krävs för att utföra sitt arbete oavsett ålder, funktionsvariation, etnicitet, ursprung eller religion. När det kommer till könsfördelning är våra medarbetare 59 procent kvinnor och 41 procent män.Läs mer om hur vi jobbar med jämställdhet och jämlikhet här.

Hej Emelia – färskvaruchef på City Gross i Ytterby!

Emelia Andersson har arbetat på City Gross i Ytterby sedan 2012 och började som medarbetare i fisk och deliavdelningen. Sedan dess har hon genomgått utbildningarna Ung Talang, Diplomerat Ledarskap del ett och två. Idag är hon butikens färskvaruchef. 

– Just nu vill jag vara den bästa färskvaruchefen som jag bara kan. Jag har inte lärt mig allt än, men när den dagen kommer vill jag bli butikschef. Just nu älskar jag mitt arbete, berättar hon Bergendahls Food och City Gross Hållbarhetsrapport 19/20.

Läs hela intervjun med Emelia här!

Ledarskap för ett helt liv

Att ha arbetsförhållanden som möjliggör ett fullt liv för varje medarbetare är det allra viktigaste, berättar Helena Holmqvist som är HR-chef för City Gross. Rimliga villkor, goda arbetsförhållanden och ett gott ledarskap, är några av hennes hjärtefrågor.Läs mer om HR-arbetet på City Gross här.

Tillsammans mot svinnet!

Enligt FN:s utvecklingsprogram (UNDP) slängs så mycket som en tredjedel av all mat som produceras i världen. För att minska belastningen sker ett stort arbete runt om i världen för att halvera matsvinnet i hela livsmedelskedjan till 2030: från produktion, via tillverkning, leverantörer och grossister till butiker och slutligen i hemmen. Här kan du läsa mer om hur vi aktivt arbetar för att minska vårt svinn.

Digitala kvitton!

Varje år skapas mer än 4 miljarder kvitton i Sverige. Därför införde City Gross, som första livsmedelskedja i landet, digitala kvitton redan i maj 2018, som ett led i sitt hållbarhetsarbete.

Numera skrivs inte kvitton ut per automatik - istället får kunder själva välja om kvittot ska skrivas ut vid varje köp. Sedan vi införde digitala kvitton 2018, har vi halverat årsförbrukningen av kvittorullar, från cirka 42 ton papper per år till cirka 21 ton per år. Det innebär att vi sedan införandet av digitala kvitton har sparat totalt 43 ton papper, vilket motsvarar cirka 275 stycken träd.

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor